Faia Educación Ambiental

Cosmética e hixiene. ” Os xabóns de froitas. O xabón de plátano” e “Elaboración de xel de ducha hidratante”, Sábado 8 de agosto, O Porriño

SÁBADO, 8 de agosto. 10h-13h 10h-11,30h “Elaboración de xabón de plátano” -Ingredientes, reaccións exotérmicas, saponificación, usos. 11,30h-13h “Elaboración de xel…

Visita ao Parque Nacional Peneda-Gerês. “Bosques da Serra do Gerês e a envolvente Serra Amarela” 25 e 26 de xullo, Gerês

Cicelado na Oroxenia herciniana, e conformado por catro fermosas serras –Amarela, Gerês, Soajo, Peneda-, e dous planaltos –Mourela e Castro…