Paseíños para peques ‘E tras os liques e as briófitas, álzanse as novas flores da primavera’ 12 de febreiro (Mondariz Balneario)

‘… E entre as briófitas e algúns liques xorden os pétalos, tépalos e sépalos con xineceos e androceos cumpridos. O…