Política de privacidade

Responsable do tratamento dos datos: Marcelo Rodríguez Acosta.

Finalidades do tratamento: a xestión da súa comunicación con Faia Educación Ambiental e a tramitación que poida derivar desta.

Lexitimación para o tratamento: consentimento da persoa interesada.

Destinatarios dos datos: a propia empresa.

Exercicio de dereitos: as persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través do enderezo de correo electrónico info@faia.gl.

Máis información

Faia Educación Ambiental, nome comercial do titular da web, infórmalle sobre a súa Política de Privacidade sobre o tratamento e protección dos datos persoais dos usuarios e clientes que poden ser recollidos navegando ou contratando servizos a través do sitio web https://faia.gl.

Neste sentido, Faia Educación Ambiental garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, reflectida na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal e Garantía dos dereitos dixitais (LOPD GDD). Tamén cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, sobre a protección das persoas físicas (GDPR).

O uso do sitio web implica a aceptación desta Política de privacidade así como as condicións incluídas no Aviso Legal .

Identidade responsable

 • Titular: Marcelo Rodríguez Acosta.
 • NIF: 35556777L
 • Enderezo: Rúa Antonio Palacios, 54 5º C. 36400 O Porriño (Galicia)
 • Correo electrónico: info@faia.gl
 • Páxina web: https://faia.gl

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axusten aos requisitos do novo regulamento europeo de protección de datos (GDPR):

 • Principio de legalidade, lealdade e transparencia: o titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento de datos persoais que poidan estar con un ou varios fins específicos sobre os que o titular informará previamente ao usuario con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: o Titular solicitará só os datos estrictamente necesarios para o propósito ou os fins que o soliciten.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: O Titular conservará os datos persoais recollidos durante o tempo estritamente necesario para o propósito ou os fins do tratamento. O Titular informará ao Usuario do período de conservación correspondente segundo o propósito.
  No caso de subscricións, o Titular revisará periódicamente as listas e borrará os rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: os datos persoais recollidos serán tratados de tal xeito que se garanta a súa seguridade, confidencialidade e integridade.
  O propietario toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar por https://faia.gl non é preciso proporcionar información persoal.

Os casos nos que facilita os teus datos persoais son os seguintes:

Dereitos

O Titular informa que sobre os seus datos persoais tes dereito a:

 • Solicita acceso aos datos almacenados.
 • Solicite unha rectificación ou cancelación.
 • Solicita a limitación do seu tratamento.

Non pode exercer o dereito á portabilidade de datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e polo tanto deberá exercelo directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, abonado ou colaborador que facilitou os seus datos en calquera momento, pode poñerse en contacto con Faia Educación Ambiental e solicitar información sobre os datos que almacenou e como se obtiveron, solicitar a súa rectificación, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación destes datos nos ficheiros do Titular.

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición deberá enviar un correo electrónico a info@faia.gl xunto coa proba válida en dereito como fotocopia do DNI ou equivalente.

Vostede ten dereito a unha protección xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos persoais que lle corresponde infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando te conectas ao sitio web para enviar un correo electrónico ao propietario, subscríbete ao seu boletín ou fas un contrato, estás a proporcionar información persoal sobre a que o responsable é Faia Educación Ambiental. Esta información pode incluír datos persoais como o seu enderezo IP, nome e apelidos, enderezo físico, enderezo de correo electrónico, número de teléfono e outra información. Ao proporcionar esta información, dás o teu consentimento para que a súa información sexa recollida, usada, xestionada e almacenada só como se describe no Aviso legal e nesta Política de privacidade .

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular son diferentes segundo o sistema de captación de información:

Hai outros propósitos para os que o Titular procesa datos persoais:

 • Garantir o cumprimento das condicións establecidas no Aviso legal e na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.
 • Para analizar a navegación do usuario. O propietario recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies descargadas no ordenador do usuario ao navegar polo sitio web cuxas características e finalidade están detalladas na Política de cookies .

Seguridade de datos persoais

Para protexer os seus datos persoais, o propietario toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso inadecuado, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

A seguridade dos datos está garantida, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para iso.Podes consultar a súa política de privacidade para obter máis información.

Faia Educación Ambiental informa ao Usuario que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa excepción de que dita transferencia de datos estea cuberta por unha obriga legal ou cando a prestación dun servizo implica a necesidade dunha relación contractual cun xestor de tratamento. Neste último caso, a transferencia de datos ao terceiro só se realizará cando Faia Educación Ambiental teña o consentimento expreso do Usuario.

Non obstante, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais e, neses casos, o Usuario estará obrigado a informar sobre a identidade do colaborador e o propósito da colaboración. Sempre se fará coas máis estrictas normas de seguridade.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutros sitios web se comporta exactamente do mesmo xeito que se visitase o outro sitio web.

Estes sitios web poden recoller datos sobre vostede, usar cookies, incorporar un código adicional de seguimento de terceiros e supervisar a súa interacción usando este código.

Política de cookies

Para que este sitio web funcione correctamente, precisa usar cookies, que é información que se garda no seu navegador web.

Na páxina Política de cookies pode consultar toda a información relacionada coa política de recollida, o propósito e o tratamento das cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: consentimento.

Para contactar co propietario, subscribirse a un boletín ou facer comentarios neste sitio web debe aceptar esta política de privacidade.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais tratados polo titular son:

 • Datos de identificación
 • Non se tratan categorías de datos especialmente protexidas.

Retención de datos persoais

Os datos persoais que proporcione ao Titular conservaranse ata que solicite a súa eliminación.

Destinatarios de datos persoais

 • Google Analytics é un servizo de análise web proporcionado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).
  Máis información en: https://analytics.google.com
  Google Analytics usa “cookies”, que son ficheiros de texto localizados no seu ordenador, para axudar ao Titular a analizar o uso que fan os Usuarios do sitio web. A información xerada pola cookie sobre o uso do sitio web (que non inclúe a dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google en servidores dos Estados Unidos.

A páxina Política de privacidade de Google explica como Google xestiona a privacidade con respecto ao uso de cookies e outra información.

Tamén pode ver unha lista dos tipos de cookies empregados por Google e os seus colaboradores e toda a información relacionada co uso de cookies publicitarias .

Navegación na web

Na navegación por https://faia.gl pode recompilar datos non identificativos, que poden incluír un rexistro de como se usan servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non se poden usar para identificalo.

Precisión e veracidade dos datos persoais

Vostede acepta que a información proporcionada ao Titular é correcta, completa, precisa e actual, ademais de mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do sitio web, vostede é o único responsable da veracidade e a corrección dos datos enviados ao sitio web, eximindo a Faia Educación Ambiental de calquera responsabilidade ao respecto.

Aceptación e consentimento

Como Usuario do sitio web, declaras ter sido informado das condicións sobre a protección de datos persoais e acepta o seu tratamento por parte de Faia Educación Ambiental do xeito e para os efectos indicados nesta Política de privacidade.

Revocabilidade

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición deberá enviar un correo electrónico a info@faia.gl xunto coa proba válida en dereito como fotocopia do DNI ou equivalente.

O exercicio destes dereitos non inclúe información que Faia Educación Ambiental estea obrigada a gardar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Cambios na política de privacidade

O Titular resérvase o dereito a modificar esta Política de privacidade para adaptala ás novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como ás prácticas da industria.

Estas políticas estarán en vigor ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.